Luthiers and shops - Luthier Vladimir Kalashnikov

Luthiers

 1. Azoyan Mikhail Yakovlevich
  Fadeyeva Street, 4
  +7 926 530 37 21
 2. Gorshkov Sergey Borisovich
  Sredny Kislovsky Lane, 3с3
  +7 916 180 43 60
 3. Ivanov Konstantin Gennadievich
  Bryusov Lane, 2/14 с8, 3rd floor
  +7 905 586 78 95
 4. Kerchenko Larisa Yakovlevna +7 917 567 95 71
 5. Mukhin Vladimir Mikhailovich (bow master) +7 926 841 75 23
 6. Sobol' Lev Semyonovich (bow master)
  Yaroslavskoye Highway, 20к1
  +7 903 559 15 50
 7. Stasov Nikolay Ivanovich
  Sredny Kislovsky Lane, 3с3
  +7 985 880 63 83
 8. Suprun Vyacheslav Iosifovich
  Beringov Drive, 4
  +7 916 481 61 12
 9. Tarakanov Dmitry Yuryevich
  Site: dmitryviolins.com
  +7 906 085 17 60
 10. Ulitsky Igor Vasilievich
  Kosmodamianskaya Embankment, 52с8
  +7 916 103 14 93

Shops